Štúrov Zvolen

Štúrov Zvolen

Poslaním tejto súťaže v rétorike  je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností mládeže, skvalitňovanie ich rečového prejavu, vyhľadávanie talentovaných žiakov, rozvíjanie ich nadania, vytvorenie konkurenčného prostredia na vzájomné porovnávanie svojich schopností.Táto súťaž učí deti zvládnuť prejav pred publikom, zlepšiť si svoje rétorické schopnosti a v neposlednom rade aj skvalitniť rečový prejav.

Súťaž sa uskutoční v troch kategóriách:

I. kategória: žiaci 4. – 6. roč. ZŠ a 1. ročníka osemročných gymnázií

II. kategória: žiaci 7. – 9. roč. ZŠ a 2. – 4. ročníka osemročných gymnázií

III. kategória: študenti stredných škôl (gymnázií, stredných odborných, združených

a spojených škôl) a 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií

 

Výsledková listina - Štúrov Zvolen 

 

 

 • Typ :

  podujatie
 • Miesto :

  galéria ZKCaH Michalovce
 • Termín od :

  10.05.2022
 • Termín do :

  30.05.2022

Fotogaléria

DSCN0454.JPG DSCN0455.JPG DSCN0456.JPG DSCN0457.JPG DSCN0458.JPG DSCN0459.JPG DSCN0460.JPG DSCN0461.JPG DSCN0463.JPG DSCN0464.JPG DSCN0465.JPG DSCN0466.JPG DSCN0469.JPG DSCN0470.JPG DSCN0471.JPG DSCN0475.JPG DSCN0477.JPG DSCN0478.JPG DSCN0479.JPG DSCN0482.JPG DSCN0484.JPG DSCN0485.JPG DSCN0490.JPG DSCN0491.JPG DSCN0492.JPG DSCN0493.JPG DSCN0494.JPG DSCN0495.JPG DSCN0496.JPG DSCN0497.JPG DSCN0498.JPG DSCN0501.JPG DSCN0502.JPG DSCN0504.JPG DSCN0505.JPG DSCN0507.JPG DSCN0508.JPG DSCN0510.JPG DSCN0512.JPG DSCN0514.JPG DSCN0515.JPG DSCN0516.JPG DSCN0517.JPG DSCN0519.JPG DSCN0522.JPG DSCN0523.JPG DSCN0525.JPG