Naši partneri:
Návštevnosť: TOPlist
Dnes je , meniny má
Aktuálne podujatia:
Zemplínske pero 2017
Miesto:

ZOS Michalovce


Termín: 02.10.2017-15.12.2017
"Dajme im šancu " - kurz pohybových aktivít
Miesto:

galéria ZOS


Termín: 24.10.2017-03.11.2017
Návykové látky a závislosť - prezentácia
Miesto:

galéria ZOS Michalovce


Termín: 4.12.2017-4.12.2014
Aktuálne výstavy:
Vitalij Ivanovič Lyba "Duchovná inšpirácia"
Miesto:

Galéria ZOS Michalovce


Termín: 01.12.2017-20.12.2017
Pripojte sa k nám:

Záujmovo - umelecká činnosť

    V systéme ZUČ majú prehliadky a súťaže podobu určitého vyvrcholenia dlhodobého snaženia. Okrem prezentačnej  funkcie sú hlavne príležitosťou konfrontovať svoje schopnosti a umelecké zručnosti s tvorbou iných. Systém súťaží ZUČ sa rokmi menil. Jeho postupovosť možno zovšeobecniť následovne:
okresné a regionálne prehliadky a súťaže sú v garancii okresných osvetových stredísk, ktoré ich zabezpečujú organizačne aj ekonomicky,
 - krajské prehliadky a súťaže sú ekonomicky zabezpečené  z rozpočtu VUC, NOC im poskytuje odbornú spoluprácu a účasť v porote,
-  hlavným garantom celoštátnych prehliadok a súťaží je Národné osvetové centrum, ktoré zodpovedá  za odbornú umeleckú úroveň a ekonomické zabezpečenie programovej a vzdelávacej  časti podujatia.

Žánre záujmovo - umeleckej činnosti :

  •      divadlo        
  •      umelecký prednes, moderovanie, rétorika      
  •      folklór, tradičná ľudová kultúra, remeslá     
  •      spev   /zborový spev /
  •      hudba  /komorná, symfonická, dychová, menšinové žánre, vybrané žánre populárnej
         hudby/
  •      literárna tvorba
  •      výtvarníctvo        
  •      fotografia, film a video        

 

 

     

     

    

     

   


©2011-2013 Zemplínske osvetové stredisko- Michalovce
eMail: zos@zosmi.sk