Naši partneri:
Návštevnosť: TOPlist
Dnes je , meniny má
Aktuálne podujatia:
Dvor plný remesiel
Miesto:

galéria ZOS a obce v okrese


Termín: 01.06.2018-30.09.2018
MOZAIKA - ZOSKÁČIK II. 2018 - Maľujeme v galérii...
Miesto:

galéria ZOS Michalovce


Termín: 09.07.2018-09.07.2018
LETNÝ KURZ NORDIC WALKING - kurz
Miesto: Vinianske jazero
Termín: máj - jún 2018-máj - jún 2018
Aktuálne výstavy:
Jozef Závadský ČIERNOBIELY SVET - fotografie
Miesto:

Galéria ZOS Michalovce


Termín: 14.08.2018-31.08.2018
TIFFANY & ENKAUSTIKA
Miesto:

Salónik galérie ZOS Michalovce


Termín: 15.08.2018-31.08.2018
Pripojte sa k nám:
Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Zobraziť:
Číslo zmluvy Zmluvná strana Predmet Zmluvy
Zmluva o dielo č. 72/2018 Milan Hojko Demontáž starých podhľadov,likvidácia starého odpadu vo FS Zemplín
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 71/2018 Ing. Radoslav Gajdoš Spracovanie - partitúry-notové rozpisy tanečnej choreografie pre DFS Zemplínik
Zmluva č. 70/2018 Renáta Hladová Projekt " Variácie" - TD TĽK a MK Zoskáčik
Zmluva č. 69/2018 Helena Kočišková Projekt " Variácie" - TD TĽK a MK Zoskáčik
Zmluva č. 68/2018 Emília Rudincová Projekt " Variácie" - TD TĽK a MK Zoskáčik
Zmluva č. 67/2018 Ing. Ján Ihnát Projekt " Variácie" - TD TĽK a MK Zoskáčik
Zmluva č. 66/2018 Babadlo , n.o. Mgr. Júlia Novotná Labudová DLT - Zoskáčik I.turnus - bábkové divadlo
Zmluva č. 65/2018 Mgr. Ľudovít Cehelský Projekt"Dvor plný remesiel" - TD práca s rohovinou
Zmluva č. 64/2018 Juraj kanaloš Projekt"Dvor plný remesiel" - TD práca s drevom
Zmluva č. 63/2018 Jozefína Štefančíková Projekt"Dvor plný remesiel" - TD tkanie
Zmluva č. 62/2018 Mikuláš Romančák Projekt"Dvor plný remesiel" - TD pletenie z trávy
Zmluva č. 61/2018 Helena Kočišková Projekt"Dvor plný remesiel" - TD paličkovaná čipka
Zmluva č. 60/2018 Emília Rudincová Projekt"Dvor plný remesiel" - TD práca s hlinou
Zmluva č. 59/2018 Ing. Ján Ihnát Projekt"Dvor plný remesiel" - TD práca s kožou
Zmluva č. 58/2018 PaedDr.Ľudmila Lakomá-Krausová Projekt - Mozaika - tvorivé dielne "Maľujeme v Galérii"
Zmluva č. 57/2018 Mgr. Henrieta Boruchová - Sochová Lektorovanie prednášky- Zodpovednosť k vlastnej sexualite dňa 11.6.2018
Zmluva č. 56/2018 Peter Čižmár Lektorovanie TD k projektu Mozaika -" Na scénu" dňa 18.6.2018
Zmluva o dielo č. 55/2018 Mgr. Mária Papáčová Projekt-Genius Loci - TD pri príležitosti 10.výročia zápisu drevenej sakrálnej stavby v Ruskej Bystrej
Zmluva o dielo č. 54/2018 Mgr.Mária Kasičová Projekt-Genius Loci - TD pri príležitosti 10.výročia zápisu drevenej sakrálnej stavby v Ruskej Bystrej
Zmluva o dielo č. 53/2018 Mgr. Cyril Melničák Projekt-Genius Loci - TD pri príležitosti 10.výročia zápisu drevenej sakrálnej stavby v Ruskej Bystrej

©2011-2013 Zemplínske osvetové stredisko- Michalovce
eMail: zos@zosmi.sk