Naši partneri:
Návštevnosť: TOPlist
Dnes je , meniny má
Aktuálne podujatia:
UČÍME SA PALIČKOVAŤ - kurz
Miesto: DS Bajany
Termín: 09.09.2019-30.11.2019
Zemplínske pero 2019
Miesto: ZOS Michalovce
Termín: 26.09.2019-10.12.2019
DEŇ SRDCA - prednášky, film
Miesto: Denné centrum seniorov č.4
Termín: 21.10.2019-21.10.2019
Dotyky s umením - prednáška, prezentácia
Miesto: galéria ZOS Michalovce
Termín: 22.10.2019-22.10.2019
BEZPEČNÁ JESEŇ ŽIVOTA- prezentácia, beseda
Miesto: Klub dôchodcov Tušická Nová Ves
Termín: 24.10.2019-24.10.2019
AKO SA BRÁNIŤ DROGÁM A ZÁVISLOSTIAM
Miesto: ZŠ a SŠ v okrese MI
Termín: október - november 2019-október - november 2019
Aktuálne výstavy:
Anka Demská, Z TVORBY
Miesto: galeria ZOS Michalovce
Termín: 08.10.2019-24.10.2019
MOJA DUŠA -výstava výtvarno-remeselných prác - o.z.In
Miesto: salonik galérie ZOS Michalovce
Termín: 08.10.2019-24.10.2019
Martina Vančišinová Umenie Novej Zeme
Miesto: galéria ZOS Michalovce
Termín: 26.10.2019-15.11.2019
Pripojte sa k nám:

Záujmovo - umelecká činnosť

 ZÁUJMOVO – UMELECKÁ  ČINNOSŤ

 

     Miestna kultúra by mala mať v spoločnosti dôstojné postavenie, podmienky pre svoju existenciu, prezentáciu aj ďalšiu kontinuitu. Potrebuje podporu nie len regionálnu, či miestnu, ale aj podporu zo strany štátu. Lebo kultúrnosť a vzdelanosť nie len vizitkou seba samého, ale aj vizitkou celého národa. Bez záujmovo  -  umeleckej činnosti a tvorivosti, by miestna kultúra bola ako bez života, len sumárom hmotných kultúrnych artefaktov a odumierajúcich tradícií vytláčaných novodobými životnými štýlmi.  Záujmovo –umelecká činnosť ako systém predstavuje komplex cielených aktivít, ktorý cez tvorivé dielne, individuálnu prípravu kolektívov a jednotlivcov, organizovaním vystúpení, súťaží , prehliadok a festivalov, vytvára priestor pre hodnotenie a odborné porovnávanie umeleckých  výkonov, sebareflexiu a sebazdokonaľovanie.  Aj v tomto roku sa práca na útvare záujmovo – umeleckej činnosti bude riadiť systémom súťaží  a prehliadok ZUČ, ktoré Národné osvetové centrum v Bratislave.  Pokračovať budeme v metodickej pomoci v jednotlivých žánroch, v príprave odborných seminárov, tvorivých dielní, workshopov, v organizácii koncertov, festivalov, výstav, v podpore neprofesionálnej umeleckej tvorby, ktorá má  v našom regióne dlhoročnú tradíciu. V  jednotlivých žánrov záujmovo-umeleckej činnosti plánujeme zrealizovať tieto okresné a regionálne  súťaže:

 • ZEMPLÍNSKE PERO - regionálna súťaž pre začínajúcich autorov v literárnej tvorbe,
 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy pre okresy Michalovce a Sobrance,
 • ŠTÚROV ZVOLEN - regionálna súťaž v rétorike pre žiakov základných a stredných škôl,
 • ZEMPLÍNSKA SCÉNICKA JAR – regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a ochotníckeho divadla,
 • SÁROVA BYSTRICA - regionálna súťaž moderátorov do 25. rokov,
 • VIDIEČANOVA HABOVKA– okresná súťaž detských folklórnych súborov,
 • ŠAFFOVA OTROHA – regionálna súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci,
 • EJ ZALUŽICKI POĽO – regionálna súťaž v speve ľudových piesní pre deti ZŠ,
 • TALENTÁRIUM  I. stupňa ZŠ– súťaž detí v jednotlivých žánroch ZUČ,
 • TALENTÁRIUM  MŠ – súťaž detí materských škôl v jednotlivých žánroch ZUČ,
 • CIRKEVNÉ ZBORY – regionálna prehliadka CSZ,
 • DIVERTIMENTO MUSICALE  – regionálna súťažná prehliadka neprofesionálnej inštrumentálnej hudby,
 • AMFO – regionálne kolo súťaže neprofesionálnych fotografov,
 • TVORBA – regionálna súťažná výstava neprofesionálnych výtvarníkov v rámci Výtvarného spektra,
 • FUGOVA DOMOVINA - výtvarno-literárnej súťaže,
 • MALÉ ČIERNE PERLIČKY – regionálna súťaže ZUČ rómskych a nerómskych detí,

Zemplínske osvetové stredisko bude v roku 2018 organizátorom 3 krajských a iných súťažných prehliadok :

 • MLÁDEŽ SPIEVA  - krajská súťažná prehliadka mládežníckych speváckych zborov KSK,
 • METAMORFÓZY SLOVA – krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy a tvorbe divadiel poézie a detských recitačných kolektívov KSK,
 • SÁROVA BYSTRICA – krajská súťaž mladých moderátorov do 25. rokov KSK,

iné:

 • ZEMPLÍNSKA HELIGÓNKA - celoslovenská prehliadka v hre na heligónku a akordeón,
 • SRDCE AKO DAR –  medzinárodna prehliadka ZUČ zdravotne postihnutých detí, mládeže a dospelých,
 • VANSOVEJ LOMNIČKA – regionálna súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy žien,
 • „NIE, NIČ NEĽUTUJEM“ -šansónový večer,
 • SWINGOVÉ KONCERTY - Otakara Krásenského a jeho hostí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

    

     

   


©2011-2013 Zemplínske osvetové stredisko- Michalovce
eMail: zos@zosmi.sk